Czy żywność ma płeć? Odpowiedzi na to pytanie szuka naukowiec z SGGW