Nabór wniosków do programu MEiN „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”