Tydzień Szkoły Doktorskiej SGGW – SGGW Doctoral School Week 13-19 maja 2024 r.

Szkoła Doktorska SGGW w latach 2022-2024 realizuje projekt STER: „Actions towards internatiolization of the Doctoral School of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW DocSGGW – Doctoral School Goes Gladly Worldwide”.

Jednym z największych przedsięwzięć zrealizowanym w ramach ww. projektu był Tydzień Szkoły Doktorskiej SGGW, który odbywał się od 13 do 19 maja 2024 r. W trakcie wydarzenia zaplanowano wiele aktywności – zarówno dla doktorantów i pracowników SGGW, jak i dla studentów oraz innych potencjalnych kandydatów do Szkoły Doktorskiej.

 

Harmonogram aktywności:

  • 05 – „Prosty start w Szkole Doktorskiej”, podczas którego przedstawiono zasady rekrutacji, funkcjonowania i kształcenia w Szkole, oraz zaprezentowano kampus oczami doktorantów (Transmisja na kanale SGGW Science)
  • 05 – wystąpienia doktorantów w ramach konkursu na najlepszą prezentację (Transmisja) oraz warsztaty „Artykuł naukowy – jak to jest zrobione?” (Transmisja)
  • 05 – sesja terenowa w Rogowie: warsztaty „Tradycje dawnej wsi polskiej” oraz zwiedzanie Arboretum z przewodnikiem
  • 05 – dzień warsztatowy: „Sztuczna inteligencja (Al) w nauce – zastosowanie w praktyce”; „Tajniki komunikacji: Sztuka mowy ciała i zasady skutecznego występowania”; Zwiedzanie Kliniki Koni i Laboratorium Embriologicznego; Zwiedzanie Zwierzętarni
  • 17-18.05 – Dni SGGW, podczas których przygotowano m.in.: punkt informacyjny o SD i jej umiędzynarodowieniu, Goat Yogę, Escape Room, quiz dziedzinowy, prezentację rolek konkursowych doktorantów
  • 05 – Gala finałowa, w trakcie której podsumowano działania zrealizowane w ramach STERu, przedstawiono sukcesy doktorantów, dzięki wsparciu z projektu, czy ogłoszono wyniki konkursów na najlepszą prezentację i najlepszą rolkę (Transmisja)

 

Szczegółowa broszura informacyjna z programem wydarzenia jest dostępna >>tutaj<<

 

Dziękujemy za wsparcie organizacyjne SGGW TV, Radzie Doktorantów, Interdyscyplinarnemu Kołu Naukowemu Doktorantów SGGW oraz zapraszamy kandydatów do zapoznawania się z Zasadami rekrutacji, która zaczyna się 1 sierpnia 2024 r.