Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą