Raporty i Szkolenia

 • Szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania w SGGW

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat  dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko tego czym jest dyskryminacja i jakie są jej rodzaje, ale poznasz także regulacje prawne dotyczące dyskryminacji i molestowania, dowiesz się czym różni się dyskryminacja od mobbingu, na czym polega autodyskryminacja , jakie są przyczyny powstawania zachowań dyskryminacyjnych i sposoby przeciwdziałania i reagowania na nierówne traktowanie w SGGW.

   

  Szkolenia dla osób studiujących i kształcących się w Szkole Doktorskiej 

  Wszystkie osoby studiujące na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich zobligowane są do ukończenia szkolenia (Zarządzenie Nr 14 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie szkoleń z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania dla studentów rozpoczynających studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

  Szkolenie dostępne jest dla osób kształcących się w Szkole Doktorskiej oraz studiujących w SGGW w ramach programu ERASMUS.

  Szkolenie w języku polskim i angielskim dostępne jest po zalogowaniu się przez stronę szkolenia.sggw.pl 

   

  Szkolenia dla osób zatrudnionych w Instytutach, Wydziałach i Centrach

  Informacja na temat szkoleń u Koordynatorów ds. Równego Traktowania powołanych w Instytutach

  Szkolenie w języku polskim i angielskim dostępne jest po zalogowaniu się przez stronę szkolenia.sggw.pl

   

  Szkolenia dla osób zatrudnionych w administracji centralnej i jednostkach ogólnouczelnianych

  Informacja na temat szkoleń u Koordynatora ds. Równego Traktowania mgr Małgorzaty Miedzierskiej
  e-mail: malgorzata_miedzierska@sggw.edu.pl
  ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 47, 02-787 Warszawa
  tel. +48 22 593 13 63

  Szkolenie w języku polskim i angielskim dostępne jest po zalogowaniu się przez stronę szkolenia.sggw.pl