Uroczyste spotkanie dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej SGGW