Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych pracownikom SGGW