Uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych