W Instytucie Inżynierii Mechanicznej SGGW otwarto Laboratorium Konwersji Biomasy