Warsztaty z różnic kulturowych 10 czerwca 2024 r.

Jednym ze skutków umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej jest coraz większa liczba doktorantów z zagranicy.

Obecnie w SD kształci się 41 doktorantów z zagranicy z 13 różnych krajów. Dla uzmysłowienia jak różne podejście możemy mieć w różnych sprawach, zorganizowano ponownie warsztaty z różnic kulturowych, które 10 czerwca 2024 r. poprowadziła Pani Joanna Brzozowska, członkini Rady Programowej SD.

Pani Joanna Brzozowska, która jest przedstawicielką otoczenia gospodarczego w Radzie, zwiedziła dosłownie pół świata w ramach przeprowadzanych audytów, w związku z czym jej doświadczenia są bardzo cenne. Podczas szkolenia uczestnicy mogli zobaczyć jak różnie może być interpretowana mowa ciała, czy też z jakich etapów składa się wdrażanie się w nową społeczność. Podczas dyskusji uczestnicy porównywali także podejście w ich krajach pochodzenia np. do czasu (punktualnie, czy dość umownie), formalności, stawiania na jednostkę czy grupę itd.

Uczestnicy byli niejednokrotnie zaskoczeni zdobytymi informacjami i wyrazili zadowolenie, że mogli wziąć udział w takim szkoleniu, dzięki czemu dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy.

 

Dziękujemy serdecznie Pani Joannie Brzozowskiej za poświęcony czas oraz przeprowadzenie warsztatów i prosimy o więcej tego typu warsztatów w przyszłości.

 

Źródło obrazu: Easy-Peasy.AI