Weterynaria SGGW z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia PKA