Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom SGGW