Współpraca uczelni, PAN oraz MKiŚ w walce z suszą

sysza na polach