Udostępnianie powierzchni w obiektach SGGW

Sale na konferencje i sympozja

Aula Kryształowa

Audytorium im. Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego ul. Rakowiecka 26/30 (do 170 osób)

Sale dydaktyczne do 30 osób

Sale dydaktyczne powyżej 50 osób

Sale specjalistyczne, w tym sale laboratoryjne i prosektoria

Aule dydaktyczne

Aula II ul. Rakowiecka 26/30 (do 98 osób)

Sale dydaktyczne od 30 osób do 50 osób

Sala konferencyjna w Bibliotece Głównej SGGWSERDECZNIE ZAPRASZAMY!