Wykład dr hab. Urszuli Zajączkowskiej, prof. SGGW na Festiwalu po Drodze

zdjęcie prof. Zajączkowskiej