XVIII Zjazd Socjologiczny odbędzie się w dniach 14-17 września 2022 r. Żyjemy w czasach przełomu, dlatego nasze dyskusje chcemy poświęcić zjawiskom i wydarzeniom, które naruszyły poczucie stabilności i przewidywalności naszego świata, takimi jak katastrofa klimatyczna, nasilone ruchy migracyjne, wzrost nierówności społecznych, populizm czy pandemia. Rozmawiać będziemy także o nowych ruchach społecznych, narastającej różnorodności, innowacyjnych praktykach radzenia sobie z niepewnością czy zmianach krystalizujących się wokół nowoczesnych technologii.

 

Dostrzeżenie i objaśnienie dokonującej się przemiany jest wyzwaniem i zadaniem dla socjologii. Dlatego hasłem przewodnim XVIII Zjazdu Socjologicznego jest „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania o sens obserwowanych i doświadczanych zmian.

 

Wątki tematyczne Zjazdu:

 

    krajobrazy jutra

    społeczeństwo w chorobie

    społeczeństwo niepewności

    mobilność, różnorodność, mniejszości

 

Więcej informacji: https://zjazdpts.pl/

Data wydarzenia: 2022-09-14