LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego odbędzie się w dniach 26 czerwca – 3 lipca 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, w salach reprezentacyjno-dydaktycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz na terenie Ogrodu Botanicznego UW.

 

26–27 czerwca 2022 r. – Zebranie Zarządu PTB, Walne Zgromadzenie Delegatów

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Biologii i Biotechnologii

  1. Nowoursynowska 159, budynek 37

 

28 czerwca 2022 r. – Uroczyste obchody Jubileuszu Stulecia PTB

 

Uniwersytet Warszawski

Aula im. Adama Mickiewicza

  1. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

28 czerwca 2022 r. – Plenerowa wystawa fotograficzna i odsłonięcie kamienia pamiątkowego

 

Ogród Botaniczny UW

Aleje Ujazdowskie 4

 

29 czerwca 2022 r. – Uroczystość otwarcia Zjazdu, sesje plenarne

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Aula Kryształowa

  1. Nowoursynowska 166/9

 

30 czerwca – 1 lipca 2022 r. – Sesje referatowe i plakatowe sekcji

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Leśny

Wydział Biologii i Biotechnologii

  1. Nowoursynowska 159, budynek 34 i 37

 

Więcej informacji: https://pbsociety.org.pl/default/konferencje/lix-zjazd-w-stulecie-ptb/miejsce/

 

 

Data wydarzenia: 2022-06-26