List do rektorów

Informacja Rady Doskonałości Naukowej

Komunikat Rektora SGGW z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Poradnik UODO

Życzenia Wielkanocne

Komunikat Rektora SGGW z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Zajęcia z prof. Josu Takala, wykładowcą z University of Vaasa

Kształcenie zdalne na uczelniach

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komunikat Rektora SGGW z dnia 24 marca 2020 r.