Elżbieta Rosiak

Marlena Pielak

Henryka Bieniek

Joanna Dziubińska

Katarzyna Kajak-Siemaszko

Marzena Tomaszewska

Jarosława Rutkowska

Wiesława Grzesińska

Barbara Sionek

Joanna Trafiałek