Przegląd Dorobku Kół Naukowych

Publikacja naukowców z SGGW w Journal for ImmunoTherapy of Cancer

Dr Artur Wiktor laureatem konkursu „Innowator Mazowsza”

Program Horyzont 2020 – aktywność naukowców SGGW i dalsze perspektywy

Publikacja naukowczyń z SGGW w prestiżowym czasopiśmie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM

Naukowcy z SGGW w gronie 2% najlepszych uczonych

Prof. dr hab. Paweł Sysa otrzymał nagrodę PAN

Profesor Hazem Kalaji wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Badania naukowców SGGW w prestiżowym czasopiśmie