Akcja #pomocsąsiedzka

Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem

Komunikat rektora SGGW z 17.03.2020

Jak uzyskać legalizację

Zarządzenie nr 18 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie “Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW w Warszawie”

Liderzy w zarządzaniu uczelnią

Dni Otwarte SGGW

Seminarium wykładowcy z University of Pisa – Pani dr Gai Bertarelli

Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Akcja charytatywna na rzez Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci