Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Akcja charytatywna na rzez Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Konferencja “Model funkcjonowania Szkół Doktorskich”

Uroczyste spotkanie dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej SGGW

Apostille i legalizacja