Dostęp testowy do Funding Institutional

Zlot kobiet

Nowe władze NSZZ „Solidarność” SGGW na kadencję 2023-2028

HPK Polska Południowo-Wschodnia zaprasza na webinarium „Perspektywy po grancie ERC”

Zmiana lokalizacji biura Straży Akademickiej

Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie-spotkanie informacyjno szkoleniowe dla osób pracujących w SGGW

Webinarium Horyzont Europa. Tydzień z Klastrami: klaster 6 – żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Kontynuacja dodatkowej opieki medycznej Luxmed

Bezpłatne szkolenie w Brukseli dla młodych naukowców SGGW

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych